Hakkımızda

10 yılı aşkın süredir meslekte siz değerli müşterilerimize hizmet vermekte olan BDD Müşavirlik Grubu birlikte çalıştığı mükelleflerin sektörlerine uygun ayrı ayrı çalışma esaslarını benimsemiştir.
Hizmete başladığı günden bu yana müşavirlik hizmetini 3  ana grupta toplamış ve alanlarında uzmanlaşma sağlamıştır Bu ayrım mükellefleri adına hizmet ve işlem kalitesini en yükseğe çıkarmıştır.   Grubumuzda Muhasebe-Denetim ve Sigorta branşlarında faaliyet gösteren 3 şirket bulunmaktadır.
BDD MÜŞAVİRLİK GRUBU kurulduğu günden bugüne mükellefleri adına ortaya koyduğu etkin, güncel ve dinamik müşavirlik hizmeti ile hem mükellefleri nezdinde hem de içinde bulunduğu müşavirlik ofisleri arasında kendini önemli bir yere yerleştirmiş saygın, güvenilir bir müşavirlik ofisidir.
BDD MÜŞAVİRLİK GRUBU genç ve dinamik bir kadrodan oluşmaktadır. Mevzuatın en güncel olması esasına göre çalışma disiplini benimsemiş olan grupta, müşteri iletişimi anlık hizmete dayanmakta, mali raporların sunumu şeffaf ve gerçek verilere dayanılarak hazırlanmaktadır.
Müşterilerinin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesinde önemli bir yere sahip olan mali raporlarını gerçek verilere göre hazırlayan, müşterilerinin devlete karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukların yerine getirilmesinde etkin rol oynayarak güvenilir bir hizmet sunmaktadır.Müşavirlik hizmetinin yanında vermiş olduğu şirket kuruluşları ,nev'i değişikliği birleşme işlemleri,hisse devirleri ,genel kurul işlemlerinde uzman kadrosu ile en kısa zamanda işlerin tamamlanmasını sağlamaktadır.
BDD MÜŞAVİRLİK GRUBU; gerçeklik ve şeffaflık ilkelerini benimsemiş, müşterilerinin güvenirliliğini ön planda tutan, müşterilerine ticari hayatlarının gereği olan ve devlete karşı olan sorumluluklarını titiz ve hızlı bir şekilde yerine getirmeyi hedefleyen, müşterilerinin içinde bulundukları sektörlerde dinamik kalmasını sağlayan müşavirlik grubudur.
Grubumuzun temel hizmet anlayışı doğru, güvenilir ve dürüst bir hizmet üreterek mükelleflerin en sorunsuz, en hızlı ve en kaliteli hizmeti almasıdır. Bu yüzden bünyemizde çalışan personelin bilgi birikimi yapılan düzenli eğitim faaliyetleri ile her zaman güncel tutulmaktadır.


Muhasebe Hizmetlerimiz
Müşavirliğimiz 35868 Sayılı Yasa'nın 2. maddesi A fıkrasında belirtilen hizmetleri sunmaktadır.
- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterleri tutmak, bilanço kar zarar tablosu ve beyannameleri ile belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
-Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Beyanname hizmetlerimiz
• Vergi beyannamelerin hazırlanması
• Türk Vergi Mevzuatına göre düzenlenecek beyannamelerin kontrolü
Bordro Hizmetlerimiz
• Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi
• Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi
• İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
• İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
• Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
Kontrol Denetim Revizyon
• Cari yılda tutulan kanuni defter ve belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi,
• Dönem sonu işlemlerinizin (Amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi v.b.) Mali Mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması,
• Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü
Danışmanlık
• Türk Vergi Mevzuatı konusunda şirketinize müşavirlik hizmeti sunulması,
• Türk Vergi Mevzuatı konusunda karşılaştığınız soru ve sorunlar ile ilgili araştırma yapılarak şirketinize bilgi sunulması,
• Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin Vergi Mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi
Risk ve Fırsat Analizleri
· Vergi İşlemlerindeki Risklerin Tespiti
· Kazanç ve Sermayeye Yönelik Risk Analizi
· Şirketlerin İş ve İşlemlerine Yönelik Risk Analizi
· Teşvik Bölgelerindeki (Serbest Bölgeler, Teknopark Alanları) Faaliyetlerin Risk ve Fırsat Analizleri
· Yöneticilerin Sorumluluk Analizi
İnsan Kaynakları
Firmamız, hizmet verdiği firmaların ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve deneyimleri doğrultusunda en uygun kadronun oluşturulması, insan kaynakları potansiyelinin korunması ile arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Eğitim
Şirketimiz mali mevzuatlardaki değişiklikler ve mali- ticari konularda firma çalışanlarına ve yöneticilerine dönük gerekli hallerde eğitim hizmetleri vermektedir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi